UNSPOKEN >>> Báseň bez mena
>>> Kam...
>>> Svet bez teba
>>> Stred vesmíru
>>> Stratená
>>> Cintorín pocitov
>>> Sladké lži
>>> Srdce v nenávratne
>>> Slobodná
>>> Srdce zo skla
>>> Zabudnuté deti
>>> Keď sa život na prach obráti
>>> Krvavé ruže
>>> Kvapky dažďa
>>> Nevera
>>> Noc
>>> Pohltená
>>> Posledné momenty
>>> Umieram
>>> Večnosť
>>> Výkrik
>>> Beznádej